Niniejszy portal został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych. Pomimo, że dokładamy wszelkich starań aby informacje w nim zawarte były jak najbardziej aktualne, żadna z nich nie może być uważana za ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie prawa Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o. do nazwy firmy, logo, znaków graficznych, identyfikatorów cyfrowych, aplikacji oraz wszelkich innych dokumentów publikowanych na stronie, są zastrzeżone i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 04 lutego 1994 roku o "Ochronie Praw Autorskich i Praw Pokrewnych".

Z wyjątkiem miejsc, w których zostało to wyraźnie zaznaczone, żadne informacje ze stron witryny nie mogą być kopiowane, duplikowane, reprodukowane w żadnej formie, bez pisemnej zgody Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o., bądź bez podania źródła.

2010 - 2021 © Tramwaje Szczecińskie Sp. z o. o.