Aktualne_projekty

fizdzik Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników Tramwajów Szczecińskich Spółka z o.o.

fizdzik Modernizacja taboru tramwajowego

fizdzik Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie

fizdzik Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego w Szczecinie

Harmonogram pprinter pdf
logo

Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników Tramwajów Szczecińskich Spółka z o.o.

Europejski Fundusz Społeczny - odnośnik do strony tutaj

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników TS Sp. z o.o. z uwzględnieniem przeszkolenia pracowników z grupy wiekowej 45+ oraz wdrożenie nowych rozwiązań związanych z zarządzaniem firmą. 

Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju i podniesienia jakości usług transportu miejskiego, co jest komplementarne z Osią Priorytetową 2 „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej", Poddziałanie 2.1.6 "Zintegrowany system transportu publicznego" RPO WZ.

Cele szczegółowe :

w odniesieniu do motorniczych tramwaju :

  • przełamanie oporu przed inicjatywami edukacyjnymi
  • podniesienie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez merytoryczne wskazanie znaczenia zasad bezpieczeństwa oraz znajomości interpretacyjnej Prawa o ruchu drogowym
  • zmiana w zakresie prawidłowych i profesjonalnych umiejętności w technice jazdy podczas kierowania pojazdem szynowym
  • podniesienie umiejętności w zakresie skutecznych reakcji na zagrożenia, w szczególności eliminowania stresu (mogącego mieć wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym)
  • nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów z pasażerami i innymi uczestnikami ruchu drogowego

w odniesieniu do kadry kierowniczej:

  • podniesienie umiejętności w zakresie nowoczesnych zasad zarządzania przedsiębiorstwem
  • wypracowanie i wdrożenie w firmie nowej strategii w zakresie: zarządzania wiekiem w firmie, intermentoringu oraz wdrażania nowych planów szkoleniowych pod potrzeby firmy.

 W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 247 pracowników Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o. (104 kobiety i 143 mężczyzn), w tym 222 motorniczych wytypowanych ze względu na wiek lub chęć podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych oraz cała kadra zarządzająca firmy - 25 osób.

Projekt nr WND-POKL.08.01.01-32-156/10 pn. ,,Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o.” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Okres realizacji projektu: 01.12.2010 r. – 29.02.2012 r. 

Załączniki

Uczestnicy szkolenia - kadra zarządzająca

Uczestnicy szkolenia - grupa XIV

Uczestnicy szkolenia - Grupa XIII

Uczestnicy szkolenia - Grupa XII

Uczestnicy szkolenia - Grupa XI

Uczestnicy szkolenia - Grupa X

Uczestnicy szkolenia - Grupa VIII

Uczestnicy szkolenia - Grupa VII

Uczestnicy szkolenia - Grupa VI

Uczestnicy szkolenia - Grupa V

Uczestnicy szkolenia - Grupa IX

Uczestnicy szkolenia - Grupa IV

Uczestnicy szkolenia - Grupa III

Uczestnicy szkolenia - Grupa II

Uczestnicy szkolenia - Grupa I

Tematyka zajęć

Materiały promocyjne - Kalendarz 2011

Galeria zdjęć

Grupa XIV

Grupa XI

Zdjęcia uczestników - Grupa XI

Grupa XII

Grupa XII

Grupa XII

Grupa XI

Grupa XI

kadra kierownicza - warsztaty szkoleniowe

Kadra kierownicza - warsztaty szkoleniowe

Grupa X

Kadra kierownicza - warsztaty szkoleniowe

Grupa IX

Grupa IX

Grupa VIII

Wręczanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia - grupa VIII

Grupa VII

Grupa VII

Grupa VII

Grupa VII

Kadra kierownicza

Kadra kierownicza

Grupa VI - zajęcia praktyczne

Grupa VI - zajęcia z manekinem

Grupa VI - zajęcia praktyczne

Grupa VI

Grupa VI

Szkolenia Grupa V

Grupa V

Grupa II

Grupa II

Grupa II

Grupa III

Grupa I

2010 - 2021 © Tramwaje Szczecińskie Sp. z o. o.